PRVA ZAJAMČENI

Varčevanje v ZAJAMČENEM SKLADU je ena od najvarnejših oblik varčevanja, saj v njem prevladujejo konservativne naložbe (državne in podjetniške obveznice ter bančni depoziti) , Prva pa mora kot izvajalka zavarovancem zagotavljati najmanj minimalni zajamčen donos, predpisan s strani države v višini 40 % povprečne letne obrestne mere na državne vrednostne papirje z dospelostjo nad enim letom). Zajamčeni sklad je namenjen posameznikom, ki so stari vsaj 58 let in jim do upokojitve manjka manj kot 10 let.


Izbrano obdobje

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin