Novice  

Ali je moj avto vreden več od mojega življenja?Prva varnost življenjsko zavarovanje

Glede na izkušnje, zgornji, mogoče provokativen naslov, niti ni toliko za lase privlečen. Ne verjamete? Poglejte: Koliko denarja namenite zavarovanju vašega avtomobila? In koliko zavarovanju vašega življenje ali natančneje vaše prihodnosti in prihodnosti vaših bližnjih? In čemu namenjate večjo pozornost pri vsem tem?

Če ste na zadnje vprašanje odgovorili, da avtomobilu, potem niste edini. Spadate med velik delež tistih, ki več časa in denarja namenijo vzdrževanju in zavarovanju svojega jeklenega konjička kot zavarovanju svojega življenja. V Sloveniji smo namreč leta 2015 za življenjska zavarovanja namenili v povprečju le 336 EUR na osebo, medtem ko smo za premoženjska zavarovanja namenili kar 838 EUR. Da za življenjska zavarovanja več namenijo naši severni sosedi Avstrijci (971 EUR) ali pa Nemci (1.311 EUR) ter recimo Danci (3.899 EUR), nam najverjetneje ni tako presenetljivo. Vendar pa več od nas tem zavarovanjem namenjajo tudi na primer Španci (679 EUR) in Portugalci (1.018 EUR).

In kaj je vzrok temu? Zelo pogosto je vzrok v miselnosti, da bo za naše zdravje, za življenje po upokojitvi ali finančno varnost naših bližnjih v primeru najhujšega v veliki meri poskrbela država, ali celo, da se nam kaj takega ne more zgoditi. V Sloveniji lahko še vedno govorimo o premajhni ozaveščenosti glede pomena življenjskega zavarovanja, kljub temu, da ta obstaja že preko 400 let. Verjetno je tako deloma zaradi zgodovinskih dejavnikov, deloma pa zaradi razcveta finančnih produktov, ki jih ljudje ne poznajo ali poznamo dovolj dobro. Zavarovalnice ugotavljamo, da je poznavanje pomena in različnih oblik življenjskih zavarovanj slabo in posledično je tudi motiv za sklenitev tovrstnega zavarovanja nezadosten.

 

Kaj je življenjsko zavarovanje?

Če navedemo nekaj dejstev. Vsako življenjsko zavarovanje seveda ni primerno za vsakogar. Zato je pomembno najprej določiti, kakšne so naše potrebe (obstoj kreditov, nepreskrbljenih družinskih članov, zavedanje o možnosti ali nagnjenosti k hujšim boleznim, nezadostna sredstva za čas po upokojitvi itd.) ter nekaj vedeti o samih zavarovanjih. Ko govorimo o življenjskih zavarovanjih, mislimo na zavarovanja življenja zavarovane osebe tekom trajanja zavarovalne dobe. Lahko gre za izplačilo družinskim članom v primeru najhujšega ali pa tudi za izplačilo po poteku zavarovalne dobe, če ima naše zavarovanje tudi varčevalno komponento (z ali brez naložbenega tveganja). Za zagotavljanje dodatnih sredstev po upokojitvi lahko sklenemo rentna oziroma pokojninska zavarovanja. Pogosto pa se v širšem smislu kot življenjska upoštevajo še zdravstvena in nezgodna zavarovanja.

Je pa zavarovanje običajno eno najbolj razširjenih načinov, da dosežemo cilj obvladovanja finančnih tveganj, ki smo  jim izpostavljeni. V eno skupino sodijo tveganja, povezana z zaščito našega premoženja, v drugo pa tveganja, povezana z zaščito našega zdravja in življenja. Eno teh tveganj je možnost izgube našega dohodka zaradi bolezni in/ali izgube dohodka družine zaradi bolezni ali celo smrti. Z zagotovitvijo nadomestila dohodka, ki bi bil izgubljen zaradi smrti, upokojitve, invalidnosti ali težje bolezni, dosežemo ta cilj. In temu je namenjeno življenjsko zavarovanje.

 

Kdaj se je dobro zavarovati

O zaščiti je sicer potrebno razmišljati čim prej in se zavarovati za obdobje, v katerem smo posameznemu tveganju najbolj izpostavljeni. Čim prej zato, ker je s tem cena življenjskega zavarovanja nižja. Sredi preteklega leta je žena dopolnila štirideset let in že to je bilo zanjo samo po sebi šok. Letos pa je doživela še enega, saj se ji je življenjsko zavarovanje, ki ga še ni uspela skleniti lani, podražilo. Zavarovalniško gledano je že stara 41 let, višja starost pa pomeni večjo verjetnost smrti v času trajanja zavarovalne dobe in zato višjo premijo. Pa to ne pomeni, da lahko sedaj čaka do konca leta. Njeno zdravstveno stanje je sedaj odlično, in navkljub vsem dobrim voščilom ob koncu minulega in začetku letošnjega leta, se lahko do konca leta poslabša, kar bi tudi imelo vpliv na ceno kasneje sklenjenega življenjskega zavarovanja.

 

Trajanje življenjskega zavarovanja

Hkrati je pomembno pomisliti tudi na obdobje ali čas trajanja zavarovanja. Ta je seveda ponovno odvisen od oblike samega zavarovanja. Za primer smrti je primeren čas recimo preostala doba hipotekarnega kredita, ali pa leta, ki so potrebna, da se otroci osamosvojijo. Pri nezgodnih zavarovanjih ali pri zavarovanjih težjih bolezni pa lahko rečemo, da jih je smiselno imeti čim dlje, tudi še za čas po upokojitvi.

 

O napakah pri sklepanju življenjskega zavarovanja

In napake, ki jih naredi posameznik ob sklenitvi življenjskih zavarovanj? Ena največjih je, da se seveda zavaruje za nekaj, za kar sploh nima potrebe. Druga, ki jo lahko naredi posameznik, je sklenitev zavarovanja za 10 let z idejo, da ga bo čez 10 let ponovno sklenil. Običajno je glavni razlog tega nižja premija danes (za 10 let je seveda nižja, kot za 15, 20, 30 ali več let), vendar pa se ne zaveda možnosti, da mogoče tega zavarovanja čez 10 let sploh ne bo mogel več skleniti, saj se bo zdravstveno stanje toliko poslabšalo, ali pa bo deležen dodatnega pribitka na premijo. In z zamolčanjem dejanskega zdravstvenega stanja ob sklenitvi življenjskega zavarovanja, je povezana tretja največja napaka. S tem dejanjem zavarovanec tvega, da mu bo zavarovalnica ob nastanku dogodka celo zavrnila izplačilo kakršnegakoli zneska.

 

Moje življenje ali avto?

življenjsko zavarovanje
Vir: Pexels

Zaradi vsega povedanega je bistvenega pomena, da se za trenutek ustavite … in premislite o svojem življenju, o nevarnostim, ki ste jim izpostavljeni. Naj bo začetek leta priložnost, da si zastavite cilje tudi na tem področju. In če za zavarovanje svojega avta letno namenite 300, 500, 800 EUR ali več, koliko boste namenili za zavarovanje svojega zdravja in življenja? Odločite se in dajte prednost svojemu življenju pred svojim jeklenim konjičkom.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]