Novice  

5. decembra praznujemoŽe 21. rojstni dan. Na podlagi zbranih izkušenj in znanj ponovno odlična priložnost, da ocenimo svoje delovanje, predvsem pa odločno in polni zagona nadaljujemo s koraki naše jasno začrtane poti do novih vrhov. Ob odgovornem poslovanju in uvajanju naprednih finančnih rešitev še vedno na svoje osrednje mesto delovanja postavljamo bolj varen jutri naših zavarovancev v vseh življenjskih obdobjih. Iz podjetniške ideje ukvarjanja z dodatnim pokojninskim zavarovanjem je predvsem to blagovni znamki PRVA zagotovilo stabilno rast v vseh ključnih kategorijah zavarovalnih kritij in pa prepoznavnost po kakovostni uporabniški izkušnji.

To krepi močna ekipa sodelavcev in sodelavk, podpora delničarjev in poslovnih partnerjev, predvsem pa naši zavarovanci, ki nam s svojim zaupanjem stojijo ob strani že vrsto let. PRVA pri zavarovancih uživa visoko stopnjo zaupanja.

Finančni konglomerat Skupina PRVA v družbah v Sloveniji, Makedoniji, Srbiji in na Kosovu danes združuje znanje že 150 zaposlenih, več kot pol milijona uporabnikov storitev in 1,5 milijarde evrov v upravljanju. PRVA velja v Sloveniji za največjega izvajalca prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja po številu zavarovancev in predstavlja pomembnega ponudnika riziko življenjskega zavarovanja z zavarovalnimi kritji kritičnih bolezni in nezgod ter dodatnega zdravstvenega zavarovanja za hiter dostop do zdravstvenih storitev v zasebnem sektorju.

 

LEPŠA PRIHODNOST ZA VSE JE NA PRVEM MESTU

Leto 2021 je prineslo veliko pozitivnih sprememb. Upravljanje pokojninskih skladov in sklada za izplačevanje pokojninskih rent je s 1. oktobrom 2021 od PRVE Osebne zavarovalnice ponovno prevzela PRVA Pokojninska družba. Z oddelitvijo sta nastali dve kapitalsko močni specializirani družbi, ki vsaka na svojem področju, vendar pod skupno blagovno znamko PRVA, posamezniku zagotavljata osebno obravnavo, ustrezno podane rešitve glede na njegovo življenjsko obdobje in minimalno skrbi v prihodnosti.

PRVA Pokojninska družba našteto zagotavlja na področju dolgoročnega upravljanja prihrankov za dodatno pokojnino in izplačevanja rent. PRVA Osebna zavarovalnica je sedaj še bolj koncentrirano usmerjena v razvoj in trženje osebnih zavarovanj, kamor sodijo riziko življenjska zavarovanja s kritjem kritičnih bolezni in nezgod ter ostalimi kritji za zaščito dohodka zaradi kratkotrajne ali dolgotrajne nezmožnosti za delo, naložbena zavarovanja in na trgu vedno bolj prepoznavna dodatna zdravstvena zavarovanja, ki zagotavljajo zdravstvene storitve v zasebnem sektorju.

 

PRVA JE PRVA

Uspešnost PRVE na obeh področjih dokazujejo tudi prejeta priznanja v preteklih letih. Naši zajamčeni pokojninski skladi so tri leta zapored prejeli naziv »NAJ ZAJAMČENI POKOJNINSKI SKLAD«, v letošnjem letu pa je tudi riziko življenjsko zavarovanje PRVA Varnost prejelo naziv »NAJ RIZIKO ZAVAROVANJE«. Priznanja že tradicionalno podeljuje časnik Moje Finance.

naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 PRVA Varnost
Naj riziko življenjsko zavarovanje 2021 PRVA Varnost

Nov kamen v mozaiku finančnih institucij krovne družbe PRVA Finance, ki deluje na kapitalskih trgih srednje in jugovzhodne Evrope, so od septembra 2021 tudi PRVA Skladi. Poučenim vlagateljem ti ponujajo nove možnosti naložbenja v reguliranih alternativnih investicijskih skladih. Oblikovali smo sklad PRVA Private Debt, ki pokriva potrebe po dolžniškem financiranju in v katerem imamo trenutno zbranih za 18,5 milijonov EUR zavez investitorjev, v pripravi pa je sklad, ki bo namenjen lastniškemu financiranju. Osredotočeni na zagotavljanje rasti vrednosti kapitala vlagateljev želimo s posebnimi priložnostmi, tudi tistimi, ki jih širši trg včasih prezre, omogočiti zagon perspektivnim poslovnim idejam. Z novim poglavjem uresničujemo tudi načrte, v okviru katerih nameravamo uskladiti našo naložbeno politiko z merili ciljev trajnostnega razvoja in prispevati k virom financiranja za trajnostne projekte.

Naj zajamčeni pokojninski sklad 2021

 

21 LET REŠITEV ZA VEČ VAŠE BREZSKRBNOSTI

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje predstavlja temeljno obliko dodatnega varčevanja za starost v Sloveniji. V obdobju zadnjih desetih let smo našim varčevalcem izplačali skupno več kot 28 milijonov evrov dodatnih pokojnin, PRVINO dodatno pokojnino pa danes prejema že 7.500 slovenskih upokojencev. Delno kot posledica davčnih ugodnosti, ki jih tovrstna oblika zavarovanja prinaša tako posamezniku kot podjetjem, in delno tudi kot posledica čedalje boljši ozaveščenosti družbe glede osnovnega namena varčevanja v II. pokojninskem stebru, ima kolektivno shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja v PRVI danes vzpostavljeno že več kot 3.000 podjetij oziroma z nami varčuje že več kot 85.000 posameznikov – v 21 letih je to izkaz velikega zaupanja.

Kot velik vlagatelj na finančnih trgih naložbeno politiko, tj. upravljanje skladov in premoženje zasebnih vlagateljev, usklajujemo tudi z merili ciljev trajnostnega razvoja, s čimer naš načrt ostaja prispevati k virom financiranja za trajnostne projekte. Ključni deležnik na tem področju je razvoj naših produktov, podprt v celoti z digitaliziranim poslovanjem in procesi.  Lani smo se z digitalno identifikacijo PRVI v Sloveniji približali vsakodnevnim potrebam in navadam vsakega potrošnika, sočasno pa je naše poslovanje bolj zeleno. Vsa naša zavarovanja lahko danes posameznik sklene na daljavo, iz udobja domačega naslonjača. Zadnje izmed zavarovanj, katerega posameznik lahko od novembra dalje sklene preko spleta, je riziko življenjsko zavarovanje PRVA Varnost.

Glede na dolge čakalne dobe v javnem zdravstvenem sistemu in potrebe trga po neodvisnih komercialnih produktih, smo ob lastni strateški usmerjenosti v zagotavljanje kakovostnih rešitev na področju zdravstvenih storitev v zasebnem sektorju letos nadgradili ponudbo dodatnega zdravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje. To se v celoti prilagaja potrebam po zdravstveni varnosti posameznika, glede na široko povpraševanje pa ga sedaj lahko sklenejo osebe od 5. do 68. leta starosti. Kolektivno ali individualno (na voljo za sklenitev tudi prek spleta), je sedaj na voljo kombinacija zavarovalnih kritij za področja Specialisti in zdravila, Operativni posegi, Rehabilitacije in Drugo zdravniško mnenje. Ker je hiter pričetek zdravljenja ključen, se našim zavarovancem trudimo zagotavljati naročanje 24 ur dnevno vsak dan, medtem ko jim je termin zdravstvene obravnave dodeljen v povprečno le 5-ih delovnih dneh.

 

spodbujamo trajnostno preobrazbo družbe

V PRVI pod piramo zdrav in odgovoren način življenja, v sklopu našega poslanstva pa skrbno načrtujemo tudi vse družbeno odgovorne aktivnosti. Po več kot odličnih odzivih javnosti, s pomočjo katere smo do danes posadili že več kot 100.000 semen medovitih sončnic, tudi v letu 2022 nadaljujemo z akcijo #PRVA čebela. Ta je nastala v sklopu Dneva prihodnosti, ki ga v Sloveniji na pobudo PRVE 14. decembra obeležujemo že sedmič. Skupaj s partnerjem, Čebelarsko zvezo Slovenije, smo tako na zelenem pragu osnovnih šol širom po Sloveniji postavili že osem učnih čebelnjakov. S pomočjo teh in lokalnih čebelarskih društev, ki bdijo nad šolarji-bodočimi čebelarji v občinah Ivančna Gorica, Kobilje-Dobrovnik, Kočevje, Laško, Trebelno-Mokronog, Lovrenc na Pohorju, Pivka in Vojnik, pomagamo spodbujati znanje o čebelah in njihovo ohranitev.

Jurij Majerle, ČD Kočevje, dr. Vladimir Prebilič, občina Kočevje, Nataša Hajdinjak,PRVA Osebna zavarovalnica, Boštjan Noč, ČZS

Ostajamo tudi ponosni generalni sponzor slovenske reprezentance v športnem plezanju. Ker nas z mladimi športnimi plezalci združujejo enake vrednote in izhodišča, smo se junija zaposleni povezali s Planinsko zvezo Slovenije in člani reprezentance v športnem plezanju ter združili moči v delovni akciji čiščenja planinskih poti. Skupni cilj akcije je bil pripomoči k ohranjanju neokrnjene narave dela Triglavskega narodnega parka, predvsem pa z zgledom in skrbjo za gozdove ter okolje vplivati na širšo javnost.

Delovna skupina pred Aljaževim domom FOTO Andraž Purg

Po številnih odličjih letošnje plezalne sezone, kar je nedvomno uspešno nadgradila prva zlata olimpijska medalja Janje Garnbret, je PRVA kot generalni sponzor podprla tudi tekmo svetovnega pokala v težavnostnem plezanju septembra v Kranju. Odlično vzdušje ste z navijanjem v polni dvorani pomagali pričarati tudi naši poslovni partnerji. 

foto: Andraž Purg

 

Včeraj, danes, za skupni lepši jutri

Osebno svetovanje in kakovostna uporabniška izkušnja naših zavarovancev ostajata na našem PRVEM mestu. Uresničevati strategijo širitve poslovanja in nadaljevati razvoj novih produktov še nadalje ostaja naš ključni cilj. S tem bomo utrdili svoj položaj med največjimi upravljavci življenjskih in pokojninskih zavarovanj tako v Sloveniji kot tudi v regiji.

Ob tem se zahvaljujemo vsem našim zavarovalcem in zavarovancem za izkazano zaupanje v PRVO. Tudi v prihodnje se bomo trudili, da bo vsaka vaša osebna izkušnja z zavarovanji prijetna.

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]