zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje Specilisti

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje

Za hiter dostop do pregleda pri zdravniku specialistu in hitro diagnozo svojih zdravstvenih težav tudi brez napotnice, je zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje - Specialisti prava rešitev za vas.

Do specialistov zasebnikov tudi brez napotnice

Hiter dostop v največ 10 delovnih dneh

Možnost dodatnih preventivnih pregledov

Brez napotnice do specialista že za 0,62€/dan.

Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Specialisti,  vam pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah zagotavlja:

Hiter dostop do pregledov in preiskav pri zdravniku specialistu tudi brez napotnice.

Krije stroške izvedbe pregledov in preiskav 21 področij medicine v več kot 55 zasebnih zdravstvenih ustanovah.

Najnovejša medicinska oprema in metodologija.

Točka PRVA zdravje 24-urna telefonska linija, ki omogoča hitro naročilo na specialistične zdravstvene storitve, katere boste opravili najpozneje v 10 delovnih dneh.

Sklenite ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE hitro in enostavno

Ob sklenitvi zdaravstvenega zavarovanja PRVA Zdravje – Specialisti se lahko odločate med dvema paketoma, ki ju lahko sklenete hitro in enostavno kar preko spleta. Za spletno sklenitev pa vam priznamo tudi do 10 % popusta.

 

zdravstveno zavarovanje PRVA paket nadstandard shema

Paket Nadstandard

Omogoča hiter dostop do zdravnika specialista in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu, posegov v enodnevni obravnavi, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav ter dodatnih preventivnih diagnostičnih preiskav pri izvajalcu specialističnih zdravstvenih storitev tudi brez napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi 4 zavarovalne primere.

Skleni paket nadstandard

zdravstveno zavarovanje PRVA paket standard shema

Paket Standard

Omogoča hitrejši dostop in kritje stroškov pregledov pri zdravniku specialistu, posegov v enodnevni obravnavi, enostavnih in zahtevnih diagnostičnih preiskav na podlagi napotnice osebnega zdravnika. Upravičenec lahko v zavarovalnem letu izkoristi 3 zavarovalne primere, če pa v preteklem letu ni izkoristil nobene storitve iz zavarovanja, je v tekočem letu opravičen do 4 zavarovalnih primerov.

Skleni paket standard

Točka PRVA Zdravje

zdravstveno zavarovanje Prva zdravje točka PRVA zdravje

Ko želite koristiti zavarovanje in se naročiti na zdravstveno storitev, preprosto pokličete naše strokovnjake na telefonsko številko točke PRVA Zdravje 01 7 775 775. Točka je dostopna 24 ur na dan in skupaj z vami bomo pripravili načrt zdravljenja na vam najustreznejši način.

 

Do -10% popusta ob spletni sklenitvi

Do specialistov zasebnikov tudi brez napotnice

Hiter dostop v največ 10 delovnih dneh

Možnost dodatnih preventivnih pregledov

Postopek sklenitve

 1. S klikon na spodnjo povezavo lahko zdravstveno zavarovanje PRVA hitro in enostavno sklenete kar preko spleta.

 2. V kolikor želite pa se lahko za obisk našega sveovalca dogovorite tudi na telefonski številki 01 7 775 775.

 3. Ko poravnate prvo premijo vam po pošti pošljemo polico zavarovanje pa je sklenjeno.

Prednosti zdravstvenega zavarovanja PRVA zdravje - Specialisti

prednosti zdravstvenega zavarovanja prva zdravje specialisti

 • Hiter in enostaven dostop do uveljavljenih zdravnikov specialistov tudi brez napotnice.
 • Široka mreža zasebnih zdravstvenih ustanov, v katerih deluje več kot 310 uveljavljenih zdravnikov specialistov.
 • Točka PRVA Zdravje 01 7 775 775 – 24-urna telefonska linija, ki vam omogoča hiter začetek zdravljenja, priporočljiv načrt zdravljenja in naročilo na specialistične zdravstvene storitve, katere boste opravili najpozneje v 10 delovnih dneh.
 • Vključuje prvi in kontrolni pregled pri specialistu psihiatru: obravnavo perečih zdravstvenih problemov sodobne družbe, kot so izgorelost na delovnem mestu, depresija, napadi panike, tesnobe ipd., in kakovosten načrt nadaljnjega zdravljenja.
 • Če pri paketu Standard zavarovanec v tekočem letu ne porabi nobene specialistične zdravstvene storitve, mu prihodnje leto pripada ena specialistično zdravstvena storitev več.
 • Možnost koriščenja zavarovalnega kritja tudi za izjemno pomembno preventivno diagnostiko raka na prostati, srčnega infarkta in možganske kapi ter popuščanja venskih zaklopk v primeru paketa Nadstandard.
 • Zavarovalno kritje v primeru novonastalih poškodb brez čakalnega roka.
 • Možnost soudeležbe pri plačilu zdravstvenih storitev.

Kaj vključuje zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje - Specialisti?


Zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje – Specialisti vam pri novonastalih bolezenskih stanjih in poškodbah omogoča hiter dostop do pregleda, zahtevnih in enostavnih diagnostičnih preiskav,  posegov ter preventivnih diagnostičnih preiskav pri zdravniku specialistu, tudi brez napotnice. Pregled boste opravili v največ 10 delovnih dneh v eni izmed 55 zasebnih zdravstvenih ustanov, kjer združujemo kar 21 področij medicine in 310 uveljavljenih zdravnikov specialistov, tudi s področja psihiatrije.

 

Specialistično zdravstvene storitve, ki jih ZDRAVSTVENO zavarovanje vključuje

 • Specialističnoambulantne preglede z zdravstvenih področij abdominalne kirurgije, bolezni ožilja, kardiologije, gastroenterologije, proktologije, endokrinologije, tireologije, dermatovenerologije, flebologije, angiologije, pulmologije, oftalmologije, ginekologije, otorinolaringologije, urologije, psihiatrije, ortopedije, bolezni dojk, nevrologije, plastične in rekonstrukcijske kirurgije in radiologije.
 • Diagnostično-terapevtski postopki in posegi, kot so RTG, EKG, UZ, CT, CTA, MR, MRA, polipektomija, rektoskopski poseg, odstranitev kožnih izrastkov in drugi.
 • Laboratorijski pregledi, meritve in preiskave, kot so hemogram, preverjanje vrednosti krvnega sladkorja, odvzem za 4-frakcijski lipidogram in drugi.
 • Dodatni preventivni diagnostični testi, kot so PAP-test za ženske (preventivna diagnostika predrakavih sprememb), PSA-test za moške (preventivna diagnostika raka na prostati), merjenje gleženjskega indeksa (preventivna diagnostika srčnega infarkta in možganske kapi) in preventivna fotopletizmografska preiskava ven nog (preventivna diagnostika popuščanja venskih zaklopk).
 • Prvi in kontrolni pregled pri specialistu psihiatru. Ker je mogoče v sodobni družbi čedalje pogosteje zaznati vse več psiholoških stisk posameznikov, kot so izgorelost, depresija, anksioznost, pogosti strahovi ipd., so z zavarovanjem kriti tudi stroški pregledov pri specialistu psihiatru. Dodatno se vsem zavarovancem PRVE prizna tudi 10-% popust za vsako nadaljnje psihoterapevtsko zdravljenje.

 

Komu je ZDRAVSTVENO zavarovanje PRVA namenjeno?

Zavarovanje lahko sklenejo osebe, stare od dopolnjenega 15. do 64. leta starosti. Zavarovanje lahko sklenejo tudi osebe z določenimi kroničnimi obolenji, pri čemer bo izključeno samo področje že diagnosticiranega kroničnega obolenja.

 

Koliko časa zavarovanje traja?

Zavarovanje je sklenjeno za eno leto in se po preteku vsakega zavarovalnega leta in v primeru, da ne pride do odpovedi zavarovanja, samodejno vsako leto podaljša vse do zavarovančevega dopolnjenega 65. leta starosti. Ob prehodu zavarovanca v višji starostni razred se ob začetku novega zavarovalnega leta višina premije za naslednja zavarovalna leta uskladi z veljavnim cenikom.

Sklenite zavarovanje PRVA Zdravje – Specialisti

Pogosta vprašanja

To je bolezen, stanje ali poškodba, ki se ponavlja z izmenjavo boljšega in slabšega zdravstvenega stanja, z vmesnimi remisijskimi obdobji. Bolezen ni kronična in je ozdravljiva. Šteje se, da je bolezen, stanje ali poškodba ponavljajoča se, ko je to medicinsko ugotovljeno ali zavarovanec opravi več kot pet (5) specialističnih storitev ali zahtevnih diagnostičnih preiskav zaradi […]

Za koriščenje zdravstvenih storitev je nujno potrebno vzpostaviti telefonski stik z zdravstveno točko PRVA Zdravje, ki vam je na voljo 24 ur na dan. V procesu boste morali predložiti naslednje: podatek o 7 mestni številki zavarovanca, ki se nahaja na zadnji strani kartice PRVA Zdravje, številko zdravstvene dokumentacije, dokumentacije in napotnice ali kopije potrdila elektronske […]

Delovni čas točke PRVA Zdravje smo razdelili na dve možnosti: Za namen koriščenja zavarovanja, naročila in odpovedi terminov, je točka za vas na voljo 24 ur na dan. Za namen informacij na temo že sklenjenega zavarovanja PRVA Zdravje, njegove morebitne sklenitve v prihodnosti, za pomoč pri spletnem sklepanju ali druge informacije, vam je točka PRVA […]

Čas 10 delovnih dni do specialističnega pregleda začne teči takoj, ko vzpostavite obvezni kontakt z zdravstveno točko PRVA Zdravje. Po tem, ko dostopite do zdravstvene storitve nimate drugih obveznosti razen v primeru, ko ste naročeni na storitev, ki je kritje zavarovanja PRVA Zdravje – Specialisti ne vsebuje, ali ste kvoto kritja presegli. V obeh zadnjih […]

Po tem, ko dostopite do zdravstvene storitve v sklopu zavarovanja PRVA Zdravje nimate drugih obveznosti razen v naslednjih primerih: ko ste naročeni na storitev, ki je kritje iz zavarovanja PRVA Zdravje – Specialisti ne vsebuje, ko ste naročeni na storitev, ki presega kvoto kritja iz zavarovanja PRVA Zdravje, v primeru, da ste izbrali paket s […]

Bodite obveščeni prvi

[sibwp_form id=1]
X

0808808

Pokličite nas (Od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro)

X
Pišite nam
X
Naročite termin